Personvernregler
Vi er veldig glade for at du har vist interesse for vår virksomhet. Databeskyttelse har særlig høy prioritet for styringen av Buccara GmbH & Co. KG. Bruken av Internett-sidene til Buccara GmbH & Co. KG er mulig uten noen angivelse av personopplysninger; Men hvis en registrert ønsker å bruke spesielle bedrifts tjenester via vår nettside, kan behandling av personopplysninger bli nødvendig. Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig og det ikke er lovbestemt grunnlag for slik behandling, får vi generelt samtykke fra den registrerte.

Behandlingen av personopplysninger, for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en registrer, skal alltid være i tråd med GDPR, og i samsvar med den landspesifikke databeskyttelsen forskrifter som gjelder for Buccara GmbH & Co. KG. Ved hjelp av denne databeskyttelsesdeklarasjonen ønsker vår bedrift å informere allmennheten om arten, omfanget og hensikten med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler. Videre informeres de registrerte ved hjelp av denne databeskyttelsesdeklarasjonen om rettighetene de har rett til.

Som kontroller har Buccara GmbH & Co. KG implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre den mest komplette beskyttelsen av personopplysninger som behandles via denne nettsiden. Imidlertid kan Internett-baserte datatransmisjoner i prinsippet ha sikkerhetsgap, så absolutt beskyttelse kan ikke garanteres. Av denne grunn er hvert registrer fri til å overføre personlige data til oss via alternative midler, f.eks. over telefon.

1. Definisjoner
Databeskyttelseserklæringen fra Buccara GmbH & Co. KG er basert på vilkårene som er benyttet av den europeiske lovgiver for vedtak av GPRS. Datasikkerhetsdeklarasjonen skal være leselig og forståelig for allmennheten, samt våre kunder og samarbeidspartnere. For å sikre dette, vil vi først forklare terminologien som brukes.

I denne databeskyttelsesdeklarasjonen bruker vi blant annet følgende vilkår:

a) Personlige data
Personlige data betyr all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («registrert»). En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres direkte eller indirekte, spesielt ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen.

b) Informatør
Datafelt er en identifisert eller identifiserbar fysisk person, hvis personopplysninger behandles av den ansvarlige for behandlingen.

c) Behandling
Behandling er enhver operasjon eller et sett av operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett med personopplysninger, enten ved hjelp av automatiserte midler, som innsamling, opptak, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, formidling ved overføring, formidling eller på annen måte tilgjengeliggjøring, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

d) Begrensning av behandling
Begrensning av behandling er merking av lagrede personopplysninger med sikte på å begrense behandlingen i fremtiden.

e) Profilering
Profiling betyr enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består av bruk av personopplysninger for å vurdere visse personlige forhold knyttet til en fysisk person, spesielt for å analysere eller forutse aspekter knyttet til den fysiske persons ytelse på jobb, økonomisk situasjon, helse, personlige preferanser , interesser, pålitelighet, oppførsel, plassering eller bevegelser.

f) Pseudonymisering
Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan tilskrives en bestemt registrer uten bruk av tilleggsinformasjon, forutsatt at tilleggsinformasjonen holdes separat og er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene ikke tilskrives en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

g) Kontroller eller kontroller ansvarlig for behandlingen
Kontroller eller registeransvarlig ansvarlig for behandlingen er den fysiske eller juridiske person, offentlig myndighet, byrå eller annet organ som, alene eller i fellesskap med andre, bestemmer formålene og midlene til behandling av personopplysninger. hvor formålene og virkemidlene for slik behandling er bestemt av unions- eller medlemsstatsloven, kan styrekontrolløren eller de spesifikke kriteriene for utnevnelsen av dette fremskaffes i henhold til unions- eller medlemsstatslov.

h) Prosessor
Prosessor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annen enhet som behandler personopplysninger på vegne av registeransvarlig.

i) mottaker
Mottaker er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, et byrå eller et annet organ, som personopplysningene blir avslørt, enten det er en thir